När man går ut 9:an och tredje året på gymnasiet i Norge, så blir man russ. Man får olika färger beroende på vilken gymnasielinje man har gått, exempelvis har handel och kontor blå färg, och samhällslinjerna röd färg. Men när man går ut 9:an, så har man ju inte olikaLäs vidare